نژادپرستی در کتاب‌های کودکان قرن بیست و یکی! چطور خود را نشان می‌دهد؟

شیوا زکی‌پور: نژادپرستی در کتاب‌های کودکان قرن بیست و یکی! چطور خود را نشان می‌دهد؟

براساس نظرسنجی‌های اخیر،کتاب‌های کودکان افزایش شخصیت‌های نژادپرستانه را نشان می‌دهند. مرکز سوادآموزی در آموزش ابتدایی نسبت به اولین ...

ادامه مطلب