برچسب: International Children’s Book Day

  • روز جهانی کتاب کودک

    روز جهانی کتاب کودک

    “فرهنگ های گوناگون قصه واحدی را روایت می کنند” ، شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک فکر اختصاص دادن روزی به کتاب کودک ، نخستین بار از خاطر یلا لپمن، بانویی که دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان ( IBBY ) و کتابخانه‌ی بین‌المللی مونیخ به ابتکار او شکل گرفت، گذشت. در سال […]