برچسب: George Bernard Shaw

  • زادروز جورج برنارد شاو نویسنده بزرگ ایرلندی

    زادروز جورج برنارد شاو نویسنده بزرگ ایرلندی

    جورج برنارد شاو ( George Bernard Shaw ) منتقد و مصلح اجتماعی و نمایش نامه نویس ایرلندی در 1856م، در دوبلین (ایرلند) متولد شد. جورج برنارد شاو یکی از نویسندگان انگلیسی ـ ایرلندی است که آثار ارزنده ای را به ادبیات انگلیسی تقدیم کرده است. جورج برنارد شاو در چهارده سالگی، ترک تحصیل کرد و […]