برچسب: Frédéric Mistral

  • سالمرگ فردریک میسترال

    سالمرگ فردریک میسترال

    فردریک میسترال ( Frédéric Mistral ) روز ۸ سپتامبر ۱۸۳۰ در شهر مایان فرانسه دیده به جهان گشود. فردریک میسترال نخست به تحصیل حقوق پرداخت ولی طولی نکشید که به نوشتن روی آورد و برای انتقل اندیشه‌هایش لهجه جنوب فرانسه را برگزید. تلاشهای فردریک میسترال سبب دمیدن جانی تازه در این زبان شد. آکادمی فرانسه به […]