تازه های انتشارات او

اخباردر

دوستان و همراهان انتشارات او کتاب کلام و سکوت  ( از مجموعه فلسفه را بچشیم ) ، نوشته میشل پوئش و با ترجمه ترانه وفایی  به زودی بر پیشخوان کتاب فروشی ها قرار خواهد گرفت   همچنین   کتاب 101 دلیل حسابی برای اینکه از کودک بودنمان خوشحال باشیم نوشته بئاتریچه مازینی و برگردان ترانه […]