برچسب: گربه روی شیروانی داغ

  • سالمرگ تنسی ویلیامز

    سالمرگ تنسی ویلیامز

    تنسی ویلیامز ، ( Tennessee Williams ) نویسندۀ آمریکایی، در 26 مارس 1911 در کلمبوس می‌سی‌سی‌پی به دنیا آمد. می‌توان گفت که تنسی ویلیامز، کودکی خوشبختی را گذرانده است. در 1918 همراه با خانوادۀ خود به سنت لوییز میسوری نقل‌مکان کرد و نوجوانی خود را در آن شهر گذراند. از 1929 تا 1932 در دانشگاه […]