دیکشنری آکسفورد 16 کلمه برای توصیف سال 2020 انتخاب کرد!

دیکشنری آکسفورد 16 کلمه برای توصیف سال 2020 انتخاب کرد!

به نقل از نیویورک‌تایمز، کلمه سال آکسفورد همیشه در تلاش برای بزرگداشت تغییرات زبانشناسی  و خلاقیت در زبان انگلیسی است و اغلب کلماتی را برجسته می‌کند که روح زمانه را انعکاس دهد.   البته موارد استثنا هم وجود دارد. به عنوان نمونه «اضطرار آب و هوایی» در سال 2018 یا «سمی» در سال 2017 به […]