برچسب: کتاب نیوز

  • کتاب نیوز:داستانهای فلسفی جهان

    کتاب نیوز:داستانهای فلسفی جهان

    کتاب نیوز : http://www.ketabnews.com/detail-14736-fa-17.html «داستان‌هاب فلسفی جهان» عنوان کتابی از میشل پیکمال است که با ترجمه ترانه وفایی به بازار نشر آمده است. این کتاب در مجموع شامل 60 داستان کوتاه قدیمی است.به گزارش ایبنا، داستان‌های این مجموعه را پیکمال از منابع مختلف جمع‌آوری کرده و علاوه بر ارایه آنها، در متنی با عنوان «درکارگاه فیلسوف» […]