برچسب: ژان بودریار

  • زادرو ژان بودریار جامعه شناس و فیلسوف فرانسوی

    زادرو ژان بودریار جامعه شناس و فیلسوف فرانسوی

    ژان بودریار ( Jean Baudrillard ) جامعه‌شناس، فیلسوف، عکاس و نظریه‌پرداز پسامدرنیته و پساساختارگرایی  در ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ در ریمز فرانسه به دنیا آمد. پدربزرگ و مادربزرگش کشاورز بودند و والدینش در خدمات شهری کار می‌کردند. ژان بودریار در دانشگاه نانتر و در نزد هانری لوفور (Henri Lefebvre) جامعه‌شناسی خواند. از سال ۱۹۶۶ تا دوران بازنشستگی‌اش […]