ده کتاب تاثیرگذار قرن 21 که نویسندگانشان زن بودند

زنان نویسنده

جمعی از منتقدان ادبی نیویورک تایمز مجموعه کتاب‌هایی از نویسندگان زن را انتخاب کردند که قلمروها جدیدی را به روی ما گشوده‌اند و کتاب‌هایشان امکانات کشف نشده‌ای از فرم، احساسات و دانش را برایمان مجسم می‌کند. پارامترهایی برای قرار گرفتن در این لیست وجود داشت؛ از جمله اینکه کتاب‌های این نویسندگان زن در قرن 21 […]