سالمرگ هانس کریستین اندرسن

هانس کریستین اندرسن ( Hans Christian Andersen ) در دوم آوریل 1805 در شهرك اودنسه در كشور دانمارك و در خانواده‌ای به شدت فقیر به دنیا آمد زیستن در دنیای ساده و بکر روستایی باعث شد که او قدرت فهم طبیعت را پیدا کند و با برقراری ارتباط خوب با جهان پیرامونش داستان ها و […]