سالمرگ ونسان ون گوگ نقاش بزرگ هلندی

یادبودهادر

ونسان ون گوگ در سی‌ام مارچ ۱۸۵۳ در شهر گروت زندرت واقع در جنوب هلند به دنیا آمد. ونسان ون گوگ در سن ۱۶ سالگی در سال ۱۸۶۹ شروع به کارآموزی در جوپیل وسیا (Goupil and cia) دلالان بین المللی هنر در شعبه اصلی پاریس کرد. در سال ۱۸۷۳ به جوپیل واقع در لندن می‌رود. […]