فینالیست های کتاب کودک واتر استونز 2015 مشخص شدند

انتشارات او - جایزه کتاب واتر استونز

اسامی فینالیست‌های 2015 جایزه موسوم به واتر استونز ( Waterstones Children’s Book Prize ) در سه بخش بهترین کتاب مصور، بهترین رمان 5 الی 12 سال و بهترین کتاب ادبیات نوجوان منتشر شد. بر این اساس «قاتلی با رفتار شدیداً غیر زنانه» نوشته روبین استیونز که دودختر مدرسه‌ای را به تصویر می‌کشد که دنبال قاتل […]