برچسب: هافینگتون پست

  • مطالعه کتاب! آن هم صد جلد در سال! اما چگونه؟!

    مطالعه کتاب! آن هم صد جلد در سال! اما چگونه؟!

    دوست دارید فهرست کتاب‌هایی که در یک سال می‌خوانید بلندتر باشد؟ آیا هرگز برایتان پیش آمده کتابی را بخرید که هیچ وقت نخوانیدش؟ این اتفاق ممکن است برای خیلی از کتاب‌هایی که در طول سال می‌خرید بیفتد؟ اگر شما هم کمتر از آن چیزی که دلتان می‌خواهد کتاب می‌خوانید، بدانید که تنها نیستید. سال گذشته […]