برچسب: نماد شناسی

  • راهي به نشانه – معناشناسي سيال: با بررسي موردي ققنوس نيما

    راهي به نشانه – معناشناسي سيال: با بررسي موردي ققنوس نيما

    نویسنده: حميدرضا شعيري ترانه وفايي توضیحات: ققنوس معنا را نه آنچنان كه هست و نه آنچنان كه بايد باشد، بلكه آن گونه كه مي تواند باشد متجلي مي كند. آنچه در اين كتاب بررسي شده است، وجود دالي با عنوان مرغ ققنوس در ارتباط با مدلول هاي آن نيست، بلكه هدف اصلي نشان دادن فرآيندي […]