گفتگوی روزنامه وقایع استان با رضا مهدوی هزاوه درباره کتاب خاطرات قابل حمل

انتشارات او - مصاحبه رضا مهدوی هزاوه - خاطرات قابل حمل

رضا مهدوی هزاوه پس از «داستان های هزاوه»، «اسب های باغ ملی»، «عطر ریخته در اصفهان» این بار ما را با جهان تازه خود «خاطرات قابل حمل» آشنا کرد.گفتگویی با این نویسنده و استاد دانشگاه انجام داده ایم که در ادامه با هم می خوانیم. شما در نام گذاری آثارتان دقت زیادی دارید.«اسب های باغ […]