سالمرگ امیل زولا نویسنده فرانسوی و مهمترین نماینده مکتب ناتورالیسم

یادبودهادر

امیل زولا ( Émile François Zola ) رمان نویس مشهور فرانسوی یکی از پایه گذاران و رهبر مکتب ناتورالیسم است. امیل زولا در نوشته های خویش در نمایاندن اوضاع اجتماعی وحالات و دگر گونی های جامعه و افراد آن توانایی کامل نشان داده و به طبیعت توجه داشته است. ناتورالیسم در ادبیات به مکتبی اطلاق […]