محبوب‌ترین قصه‌های مردمی در بریتانیا

قصه های پریان

بوک‌نیوز در یک نظرسنجی از ۲۰۰۰ تن از والدین در بریتانیا، محبوب‌ترین قصه‌های پریان را در میان مردم این کشور اعلام کرد. بر اساس این نظرسنجی، «سیندرلا» با کسب آرای ۲۶ درصد از شرکت‌کنندگان، محبوب‌ترین قصه‌ی پریان در نظرسنجی از والدین بریتانیایی اعلام شد و جایگاه نخست این رتبه‌بندی را از آن خود کرد. جایگاه […]