برچسب: ماكس هوركهايمر

  • سالمرگ اریک فروم

    سالمرگ اریک فروم

    اریک فروم ( Erich Fromm ) در 23 مارس 1900 در فرانكفورت آلمان به دنيا آمد. وى روان‏شناسى، جامعه‏ شناسى و فلسفه را در دانشگاه فرانكفورت و هايدلبرگ آموخت. اين روان‏كاو و فيلسوف اجتماعى  پس از دريافت دكتراى خود در سال 1922م از دانشگاه هايدلبرگ، در مؤسسه روان‏كاوى برلين كار خود را به عنوان روان‏كاوى […]