برچسب: لودویگ ویتگنشتاین

  • «چگونه زیستن» پرسشی که فلسفه پاسخی برایش ندارد

    «چگونه زیستن» پرسشی که فلسفه پاسخی برایش ندارد

    این پرسش که «چگونه زندگی کنیم؟» در مواقع بحران و یاس زیاد مطرح می‌شود. اما این سوال جوابِ سرراستی ندارد که مثلا به‌عنوان «گزینهٔ صحیح» همواره دمِ دست‌مان باشد. این نوع سوالات مثل درد‌هایی‌ست که ممکن است هنوز درمان نداشته باشد اما باید تا جای ممکن آن را تسکین داد. معلوم هم نیست که فلسفهٔ […]