شکسپیر و سروانتس و رازهای هویت ادبی

میگل د سروانتس

هویت ادبیِ ویلیام شکسپیر و میگل سروانتس، دو تا از مهم‌ترین مولفان ادبیات جهان، همواره غرق گمانه‌زنی و ابهام بوده است. در مورد شکسپیر، این که آیا او واقعا خودش نمایشنامه‌های خود را نوشته یا نه، گاهی مایهٔ تردید بوده است، و ابهام درمورد هویتِ ادبی سروانتس، معمولا به کتاب دومِ دون کیشوت (یکی از […]