برچسب: عنوان کتاب

  • آیا می‌توان کتابی را از روی عنوانش قضاوت کرد؟

    آیا می‌توان کتابی را از روی عنوانش قضاوت کرد؟

    چند بار کتابی را انتخاب کرده‌اید و عنوانش شما را مجاب به خریدنش کرد؟ یا از خریدن کتابی به خاطر عنوانش صرف‌نظر کرده‌اید؟ عنوان یک کتاب از اهمیت زیادی برخوردار است. عنوان یک کتاب به اندازه محتوای آن اهمیت دارد. اگر یک کتاب عنوان خوبی نداشته باشد خریداران از کنارش عبور و به آن بی‌توجهی […]