زادروز مارکی دو کندورسه متفکر فرانسوی عصر روشنگری

مارکی دو کندورسه Marquis de Condorcet فیلسوف و ریاضیدان عصر روشنگری فرانسه 17 سپتامبر سال 1794 متولد شد. وی تنها اندیشمند دوران روشنگری بود که در جریان انقلاب فرانسه زنده بود. او از معاشران ولتر، آن روبر ژاک تورگو و دنی دیدرو بود که بیش از 50 کتاب و رساله از خود برجای گذارده است. […]