یادداشت دکتر ترانه وفایی درباره‌ی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 1395

گفتنی‌هادر

گفتند امسال نمايشگاه كتاب در شهر آفتاب است! و اما من ، – خيلى دور است  و من نمى توانم شركت كنم…قادر نيستم. با اين كه دلم نمى خواست ، ولى طاقت آوردم . نزديك نمايشگاه شد . چون قبلن اقدام كرده بودم ، غرفه ى انتشارات او به او داده شد .  مقاومت مى […]