برچسب: سیاست

  • کورت ونه گوت را از زاویه‌ای دیگر ببینید!

    کورت ونه گوت را از زاویه‌ای دیگر ببینید!

    کورت ونه گوت همیشه به گفتن جمله های قصار و سخنرانی های جذاب و پر از شوخی عادت دارد. هر چند مدتی است آن قدر جمله قصار از زبان این و آن در فضای مجازی دست به دست می شود که مزه و نمکش از بین رفته است؛ اما خواندن حرف های قصار و شوخی های […]