رولان بارت ترکیبی پیچیده از تولد تا مرگ مولف!

رولان بارت

از میان تمام روشنفکران برجسته‌ای که بعد از جنگ جهانی دوم در فرانسه ظهور کرند، رولان بارت کسی است که کارهایش قطعا جاودان خواهد ماند. نوشته‌های رولان بارت با تنوع حیرت‌آور موضوعاتش سرآخر یک موضوع مهم دارند: خودِ نوشتن. بارت بیشتر به ساختار نوشتن علاقمند بود تا به پیام آن. ژان پل سارتر درباره مسئولیت […]