برچسب: ریوکا گالکن

  • ده کتاب تاثیرگذار قرن 21 که نویسندگانشان زن بودند

    ده کتاب تاثیرگذار قرن 21 که نویسندگانشان زن بودند

    جمعی از منتقدان ادبی نیویورک تایمز مجموعه کتاب‌هایی از نویسندگان زن را انتخاب کردند که قلمروها جدیدی را به روی ما گشوده‌اند و کتاب‌هایشان امکانات کشف نشده‌ای از فرم، احساسات و دانش را برایمان مجسم می‌کند. پارامترهایی برای قرار گرفتن در این لیست وجود داشت؛ از جمله اینکه کتاب‌های این نویسندگان زن در قرن 21 […]