داستان جاناتان لتم منتشر شده در ماهنامه داستان

بخشی از داستان جاناتان لتم منتشر شده در ماهنامه داستان مادرم این فکر را در سر من و برادرم انداخت که مهم نیست برای سینما رفتن سر وقت برسیم، یا حتی ساعت پخش فیلم را قبلِ رفتن بررسی کنیم. عوضش، سرزده از هر کجای فیلم به سینمای بروکلین هایتس می‌رفتیم، تا آخرش را نگاه می‌کردیم، […]