زادروز مارسل پروست نویسنده ی در جستجوی زمان از دست رفته

مارسل پروست ( Marcel Proust ) نویسنده ی بزرگ فرانسوی در دهم ژوئیه 1871 در پاریس و در منطقه توی Auteuil زاده شد. مارسل پروست در محیطی با فرهنگ و دانش پرورش یافت. از آغاز کودکی، نحیف و رنجور بود و مراقبت مداوم و توجه نزدیکان موجب شد که وی همیشه خود را به عطوفت […]