گفتگوی روزنامه وقایع استان با رضا مهدوی هزاوه درباره کتاب خاطرات قابل حمل

اخباردر

رضا مهدوی هزاوه پس از «داستان های هزاوه»، «اسب های باغ ملی»، «عطر ریخته در اصفهان» این بار ما را با جهان تازه خود «خاطرات قابل حمل» آشنا کرد.گفتگویی با این نویسنده و استاد دانشگاه انجام داده ایم که در ادامه با هم می خوانیم. شما در نام گذاری آثارتان دقت زیادی دارید.«اسب های باغ […]

خاطرات قابل حمل به کتابفروشی ها رسید

اخبار, کتابدر

خاطرات قابل حمل ، چهارمین اثر رضا مهدوی هزاوه، نویسنده و عضو هیات علمی گروه هنر دانشگاه آزاد اسلامی اراک ، به تازگی توسط انتشارات ” او ” منتشر شد و به پیشخوان کتابفروشی ها رسید. این کتاب مجموعه ی نوزده خاطره از مقاطع مختلف سنی نویسنده است وتعدادی از این خاطرات پیش از این […]