مارسل پروست، جستجوگر جاودانگی

در جستجوی جاودانگی - پروست - دکتر ترانه وفایی

متن کامل مقاله مارسل پروست، جستجوگر جاودانگی که به قلم ترانه وفایی { دریافت مقاله به صورت PDF }   این مقاله در شماره هشتم کتاب ماه ادبیات و فلسفه در تاریخ خرداد1377 منتشر شده است. (2 صفحه – از 30 تا 31)