تصویر سازی غیرضروری برای کتاب کودک خطای نابخشودنی تصویرگران کتاب!

گفتنی‌هادر

به نقل از روزنامه دیلی میل-نتیجه یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که تصویرسازی کتاب کودکان با تصاویر غیر ضروری و جزئیات بسیار، تمرکز و فهم مطالب موجود در کتاب را برای کودکان با مشکل مواجه می‌کند. پژوهشگران امریکایی در این باره هشدار داده‌اند که تصاویر و نقاشی‌های رنگارنگ که با هدف ایجاد انگیزه در خوانندگان کودک […]