برچسب: بیژن نجدی

  • شعری از بیژن نجدی

    شعری از بیژن نجدی

    اتوبوسی آمده از تهران یکی از صندلی هایش خالی است قطاری می رود از تبریز یکی از کوپه هایش خالی است سینماهای شیراز پر از تماشاچی است که حتما ردیفی از آن خالی است انگار یک نفر هست که اصلن نیست انگار عده ای هستند که نمی آیند شاید،کسی در چشم من است که رفته […]