بخشی از کتاب داستان های فلسفی جهان 1 با صدای ترانه وفایی: نابینا و فلج

اخبار, بشنوید, کارگاهدر

    نابینا و فلج                                                                                            در یکی از شهرهای آسیا، دو بدبخت زندگی می کردند. یکی نابینا بود و دیگری از پا فلج. هر دوی آن ها بی چیز بودند. آن قدر بی چیز که هر روز به درگاه خدا برای گذراندن زندگی دعا می کردند. چنین زندگی بی لطفی چه فایده دارد؟ روزی اتفاقی افتاد. مرد نابینا که برای گدایی […]

خیال: شعری از ژرار دو نروال با ترجمه دکتر ترانه وفایی

بشنوید, گفتنی‌هادر

خيال نغمه اى را مبادله نمى كنم با همه آهنگ هاى روسينى و  موزار و وِبرْ نغمه ايى قديمي و درمانده و منحوس كه تنها براي من جذبه هاى رازگون دارد آخر هر بار كه براى شنيدنش مى آيم روحم دويست سال كم سن تر مى شود : دوران لويى سيزدهم. تصورم بر گستردگى تپه […]

روز جهانی آب

بشنوید, گفتنی‌هادر

به بهانه روز جهانی آب : متن کوتاهی از آنتوان دو سنت اگزوپری درباره آب   آب،تو نه مزه داری نه رنگ و نه بو…نمی شود برای تو تعریفی داد. می شود ترا چشید بدون اینکه تو را شناخت. تو برای زندگی ضرورت نداری: تو خود زندگی هستی. تو به گونه ای در انسان نفوذ […]