برچسب: باروک

  • سالمرگ رامبراند نقاش مطرح هلندی و از بزرگان سبک باروک

    سالمرگ رامبراند نقاش مطرح هلندی و از بزرگان سبک باروک

    رامبراند ( Rembrandt ) با نام اصلیِ هارمنس زئون فان رین  در 15 جولای سال 1606 در لیدن هلند و در یک خانواده تقریبن فقیر متولد شد . با اینکه خانواده او در تنگدستی به سر می‌بردند، اما آرزوی پدر و مادر، تحصیل‌ فرزندان بود. در نتیجه رامبراند را به مدرسه فرستادند تا در آنجا […]