یادداشت ترانه وفایی در هفتمین روز درگذشت اکبر عالمی – روزنامه ایران

یادداشت ترانه وفایی در هفتمین روز درگذشت اکبر عالمی - روزنامه ایران

مرد نکونام نمیرد هرگز…‌       اکبر عالمی هم کوچ کرد و هفت روز دنیا بدون او گذشت. در روزهایی که همه هنوز داغ شجریان را بر تن و جان حس می‌کنند و دل‌هایشان می‌سوزد، زخم بسیارعمیقی بر دل‌ها پدیدار شد… اکبر عالمی ای که لحظه‌ای آرام و قرار نداشت، پرتوان و پرانرژی و […]