کتاب صوتی استفاده از زمان و هدر دادنش - فلسفه را بچشیم

نسخه صوتی کتاب استفاده از زمان و هدر دادنش از مجموعه فلسفه را بچشیم

همه‌چیز با زمان دچار تغییر و تبدیل می‌شود، آن‌قدر که گاهی می‌تواند آدم را بترساند. در زندگی بسیاری از ما این مهم نیست که چگونه زمان را ...

ادامه مطلب