برچسب: ابله

  • سالمرگ فئودور داستايوفسكی

    سالمرگ فئودور داستايوفسكی

    به بهانه سالمرگ فئودور داستايوفسكی: زندگی شخصی او درست به اندازه داستان‌هایش پر از فراز و نشیب بود . از درس خواندن در مدرسه شبانه‌روزی، خدمت در ارتش و دستگیر شدن به جرم بر اندازی! او حتا حکم اعدام دریافت کرد و مدت‌ها در زندان در انتظار مرگ ماند و درست در لحظاتی که همه […]