برچسب: آگوست رودن

  • طرحی از نوید شامیانی برای انتشارات او

    طرحی از نوید شامیانی برای انتشارات او

    سپاس بی کران ما تقدیم به جناب آقای نوید شامیانی عزیز، نه تنها برای طراحی و ارسال این اثرِ دوست داشتنی، بلکه برای همراهی بی دریغ شان با انتشارات او در سالهای اخیر ، بالاخص در جریان تولید مجموعه های تی پی کارت ، که خود و خانواده گرانقدرشان، مهربانی را تعریفی دوباره کردند….