ترانه وفایی

نویسنده، مترجم، پژوهشگر
دکترای ادبیات تطبیقی از دانشگاه سوربن

ترانه وفایی

ترانه وفایی در نگارش سبک خاص خود را دارد. نثر او در برخی از کارها نه شعر است و نه نثر. داستان‌هایی کوچک که که در قالب نثری دارای آهنگ بیان شده‌اند. هر کدام از داستان‌ها هم مستقل هستند و هم در آخر داستان کلی تری را بیان می‌کنند. نوشته‌های او بیشتر فضایی تخیلی دارند که حاصل نگاه او به هستی است. نوشته‌های ادبی او آمیزه‌ای از روانشناسی، فلسفه و ادبیات هستند (ال، او، سپید و…) او به کار نوشتن و ترجمه برای یک سن اکتفا نمی‌کند. برای همهٔ سنین می‌نویسد و ترجمه می‌کند. مباحث مورد نظر او در تحقیق، مباحث و ادیبان قرن ۱۹ و ۲۰ فرانسه و قرن ۲۰ ایران می‌باشد.

 

Previous slide
Next slide
دست خط ترانه وفایی
ترانه وفایی
مدیرمسئول انتشارات او

تماس

ارسال مستقیم ای‌میل به ترانه وفایی