در جستجوی زمان از دست رفته به زبان فرانسه و با صدای دکتر ترانه وفایی

بشنویددر

 

 A la recherche du temps perdu- du côté de chez swan
Lu par Taraneh Vafaee

در جستجوی زمان از دست رفته

به زبان فرانسه

با صدای دکتر ترانه وفایی

 

با صدای ترانه وفایی بشنوید

با صدای ترانه وفایی بشنوید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.