+ بخشی از داستان شازده کوچولو به زبان فرانسه :

bar

+ ترانه وفایی و انتشارات او از زبان ترانه وفایی:

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.