با صدای ترانه وفایی

اخبار, اعلاندر

می توانید بخش هایی از کتاب های انتشارات او ، نوشته های منتشر نشده ، بخش هایی از کتاب های منتخب و حتی خاطرات ترانه وفایی را با صدای ایشان و در دو بخش فارسی و فرانسه بشنوید :

by                                           bb

ورود به بخش فارسی : بشنوید                      ورود به بخش فرانسه : Lecture

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.