داستان کوتاه تخم مرغ نذری اثر چینوآ آچه‌به

یادبودهادر

داستان کوتاه تخم مرغ نذری اثر چینوآ آچه‌به به مناسبت سالمرگ نویسنده جولیوس اوبی پشت ماشین تحریرش نشست. کارمند ارشد چاق، که رئیسش می‌شد، سرش را گذاشته بود روی میزش و خروپُف می‌کرد. بیرون، پهره‌دار دروازه با یونیفورم سبزش سر پست نگهبانی خوابش برده بود.  یک هفته بود هیچ مشتری‌ای پایش را از آن دروازه […]