زادروز هرمان هسه ، خالق گرگ بیابان

هرمان هسه ( Hermann Hesse ) به تاریخ ۲ ژوئیه ۱۸۷۷ در شهر كالو از شهرهای جنوبی آلمان در خانواده ای متعصب و پروتستان زاده شد. پدر هرمان هسه كشیش و مبلغ پروتستان، مدتی را در هندوستان سپری كرده بود. انتظار می رفت هسه جوان راه پدر و پدر بزرگ خود را بپیماید و سنت […]