برچسب: فلسفه برای دخترم

  • بخشی از کتاب فلسفه برای فرزندم

    بخشی از کتاب فلسفه برای فرزندم

    + بهتر است اول به داستانی که کانت به عنوان مثال تعریف کرده است گوش کنی. بچه ی ده ساله هم می تواند آن را بفهمد… به مردی از سوی شاهزاده دستور داده می شود که علیه یک بی گناه، شهادت دروغ بدهد. او آن بی گناه را نمی شناسد. هیچ ارتباط خاصی هم با […]