برچسب: آندره پرتون

  • زادروز ژاک پره ور

    زادروز ژاک پره ور

    کمتر شاعرِ معاصری در دنیای غرب، به اندازه ژاک پره ور ( Jaques Prevert ) ، توسط مردم خوانده، محبوب و به یاد سپرده شد! شاعری که تصویرسازی‌های ساده و عمیقش از احساسات ناب و موقعیت‌های عاطفی خاص او را در بین شاعران هم عصر خودش کم نظیر ساخت . ژاک پره ور شاید این […]