روژین و کتاب کلام و سکوت

انتشارات او - کلام و سکوتسال پيش مامان روژين زنگ زدند و گفتند كه چقدر سخت ما را پيدا كرده اند. به دنبال كتاب ” من همانى هستم كه فكر مى كنم ” بودند. اين كناب را براى هديه  به دوستانى كه به تولد دختر شان مى آمدند، مى خواستند.  و دوباره امسال ، براى يكى ديگر از خويشانشان.
اضافه كردند كه  كتابى را هم براى دخترشان انتخاب و ارسال كنم. من هم ” كلام و سكوت ” از مجموعه ى فلسفه را بچشيم را پيشنهاد كردم و گفتم كه اين مجموعه با موضوعات مختلف  ادامه دارد… بسته پست شد. روژين ٧ سال و نيمه ى ما ، با اشتياق شروع به خواندن كرد و به خواندن در همه حال ، حتا زمانى كه مادرش موهاى نرمش را شانه مى كرد هم ادامه داد!  پس ، مادر هم كتابش را آورد و با هم به مطالعه ادامه دادند…
آرزويمان داشتن بيشتر و بيشتر از چنين مادر هايى در جامعه است… سپاس از اين همه همراهى .
در آينده اى نه چندان دور ، روژين به مادرش افتخار مى كند و مادرى خواهد شد ، چون مادرش. حتا شايد معلمى كه از مادر فراتر خواهد رفت.
از روژين  ها و مادر ها مى خواهيم دوست كتاب بمانند و افتخار دوستيشان با ما، انتشارات او، را هميشه نصيبمان كنند.

دکتر ترانه وفایی

 

کتاب کلام و سکوت

  بريژیت لابه / میشل پوئش

ترجمه : دکتر ترانه وفایی

روژین و کلام و سکوت


منتشر شده

در

توسط

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *