فلسفه را بچشیم

هر کتاب مجموعه فلسفه را بچشیم شامل دو عنوان یا دو مفهوم می باشد. این مفاهیم با استفاده از داستانک و صحبت از ملموسات پیرامونمان به روشنی و صراحت، بیان شده. روند پیشروی و نحوه ی پردازش موضوعات، روشی است سرگرم کننده برای بیدار شدن اندیشه!
خرید

داستان‌های فلسفی جهان

مجموعه‌ی داستان‌های فلسفی جهان که شامل افسانه‌ها و اسطوره‌هایی از سرتاسر جهان است شامل چهار جلد می‌باشد که هر جلد آن به صورت جداگانه قابل مطالعه و البته سفارش است. چرا که در مفهوم کلی هر چهار اثر به اندیشه‌ی فلسفی می‌پردازد اما به طور مستقل از یکدیگر عمل می‌کند.
خرید

آثار ترانه وفایی

ترانه وفایی مدیرمسئول انتشارات او، نویسنده، مترجم و پژوهشگر است و تا کنون بیش از 20 عنوان اثر از ایشان منتشر شده است.
خرید

من از لحظه‌هايم راحت نمي‌گذرم. هميشه همين‌طور بوده‌ام. براي من حتا لحظاتي هيچ كاري نكردن، ارزش دادن به لحظه‌هاست. ولي چگونه گذراندن لحظه‌ها و تقسيم زمان مهم است. اين كار هنر مي‌خواهد.

ترانه وفایی
چشم‌ها نبوند

صلح طلب بودن آسان است، البته وقتي كسي قرباني نژادپرستي نباشد، وقتي زنی زندانی نباشد و پسرش مجبور نباشد که در 8 سالگي در كارخانه كار كند. . . صلح طلب بودن ساده است.

میشل پوئش
خشونت و عدم خشونت

تو چه طلوع‌ها و غروب‌ها که ندیده‌ای. تو بوی زنده‌ی طبیعتی. چه بیقرار توام. چرا هیچ کس حاضر نیست از عشق تا ابد بسوزد؟ و تو برای همه سوخته‌ای. تو بسیار دیده‌ای و من فقط تو را.

ترانه وفایی
ال

آیا در دوست داشتن شادی بیشتری از دوست داشته شدن نیست؟

میشل پیکمال
داستان فلسفی جهان 1

حرف زور نیست ولی سپیدی لباسم را ببین. اگر لکه‌ای از این شهر کثیف بر آن بیفتد، من کثیف نشده‌ام. اگر آن را پاک نکردم کثیف می‌مانم.

ترانه وفایی
آن‌ها نیز عاشقند؟

دانستن معنی واژه کافی نیست! شناختن یک چیز، فقط یاد گرفتن معنی آن واژه نیست، بلکه شناختن و تجربه کردن آن است.

روژه پل دروآ
فلسفه برای فرزندم

دانستن معنی واژه کافی نیست! شناختن یک چیز، فقط یاد گرفتن معنی آن واژه نیست، بلکه شناختن و تجربه کردن آن است.

روژه پل دروآ
فلسفه برای فرزندم
لوگو انتشارات او
oupublic.con

درباره انتشارات او

ما معروف نیستیم. ولی اهل تلاشیم و خواهان ارایهٔ حرفی برای شما. هنوز تعداد کتاب هایمان کم است. ولی آن ها را با هدف خاصی به چاپ رسانده ایم.

انتشارات کوچکی هستیم که برای مخاطبمان “بزرگی ” می خواهیم. او را به بزرگ تر اندیشیدن دعوت می کنیم. ولی از او “بزرگواری” می آموزیم.

می دانیم که همراهانمان از روز نخست، مشوقمان بوده اند در این راه.