به بهانه روز جهانی آب : متن کوتاهی از آنتوان دو سنت اگزوپری درباره آب

انتشارات او – روز جهانی آب
عکس از ترانه وفایی

عکس : ترانه وفایی

آب ، تو نه مزه داری ، نه رنگ و نه عطر، نميتوان تعريفی برايت داد. تو را مي نوشيم بدون شناختنت. تو برای زندگی ضرورت نيستی: تو خود زندگی هستی.

تو با چنان لذتی در ما نفوذ می كنی كه حواس از توصيفش عاجزند. با تو در ما نيرويی می‌دمد كه  از آن ها چشم پوشيده بوديم.
به لطف وجودت، تمامی چشمه های خشكيده ی دل و جانمان می‌جوشند در ما.

تو بزرگترین  سرمایه ی جهانی و گواراترين هم، تو، چه خالص در بطن زمینی.

آنتوان دو سنت-اگزوپری (1944-1900)،  زمین انسان ها
ترجمه : ترانه وفایی
با صدای ترانه وفایی بشنوید ( فارسی ) :


Eau, tu n’as ni goût, ni couleur,  ni arôme, on ne peut pas te définir, on te goûte, sans te connaître. Tu n’es pas nécessaire à la vie:  Tu es la vie. Tu nous pénètres d’un plaisir qui ne s’explique point par les sens. Avec toi rentre en nous tous les pouvoirs auxquels nous avions renoncés. Par ta grâce, s’ouvrent en nous toutes les sources taries de notre coeur.
Tu es la plus grande richesse qui soit au monde, et toi aussi la plus délicate, toi si pure au ventre dé la terre.

Antoine de Saint- Exupéry, extrait de Terre des hommes

با صدای ترانه وفایی بشنوید ( فرانسه ) :


* روز جهانی آب : 22 مارس – 2 فروردین